Tarieven

ImgContent-1Voor een volledig muzikaal verzorgde uitvaart door Het Keerpunt gelden de onderstaande tarieven.

€ 180,- excl. reiskosten

€ 30,- extra bij andere bezetting

Rekeningnummer: NL11 INGB0009104533 t.n.v. Het Keerpunt Nijmegen
Kamer van Koophandel: 09196484